A kosár üres

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik arra, hogy többet is megtudjon termékeinkről.

A Tulsi Tea Hungary Kft kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket a Nestlé, saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban, összhangban a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

Tulsi Tea Hungary Kft. 

Székhely: 1083 Budapest , Illés u 32

Cégjegyzékszám: 01-09-196610, adószám: 24957092-2-13

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Budapest  Törvényszék  Cégbírósága -. (lásd jelen Irányelv 18. kérdését)

Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám:

 

NAIH-77216/2014.

 

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Tulsi Tea Hungary tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást. 

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a velünk az  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

 

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a Tulsi Tea Hungary Kft e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

 

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre, illetve amelyek gyűjtéséhez hozzájárulással rendelkezünk Öntől, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez.

A vásárló azonosításához szükséges adatokat: 

a vásárló neve, felhasználóneve, emailcíme 

a vásárló vezeték és kereszt neve,

a vásárló lak,- és szállítási címe

jelszava (egyirányúan elkódolva),

elektronikus levelezési címe,

elérhetőségi telefonszáma.

 

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Tulsi webshop üzemeltetője. a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy 

- tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről,  

- részt vehessen felméréseinkben;

- továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a hírekről, érdekességekről.

megrendelését eljutathassuk Önnek

 

Biztosíthatjuk, hogy a Tulsi Tea Hungary Kft minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. 

 

2. Milyen módon garantálja a Tulsi Tea Hungary Kft az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

 

A Tulsi Tea Hungary Kft minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a vállalat azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. Minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a cég Adatvédelmi Irányelvét. Lásd a 4. kérdést – Kinek a részére és milyen célból továbbítja  az Ön személyes adatait? 

 

3. Milyen célokra használja fel a Tulsi Tea Hungary az Ön személyes adatait?

 

Személyes adatait a Tulsi Tea Hungary Kft azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját marketingtevékenység céljából, illetve megrendelt áruk kiszállítása cééljából. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. 

 

4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a Tulsi Tea Hungary Kft az Ön személyes adatait?

 

A Tulsi Tea Hungary Kft soha nem továbbítja az Ön személyes adatait a vállalaton kívüli olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre.

5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

 

A Tulsi Tea Hungary Kft. által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérheti. 

 

 

8. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a Tulsi Tea Hungary Kft álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?

 

A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.

A Tulsi Tea Hungary Kft NEM küld SPAM e-maileket. . Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e-mailek küldése. A Tulsi Tea Hungary Kft nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.

A Nestlé az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.

 

9. Mennyi ideig tárolja aTulsi Tea Hungary Kft az Ön személyes adatait?

 

A Nestlé az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja Vállalatunk Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük,a 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében, illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig az alábbiak szerint. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Tulsi Tea Hungary Kft szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük .

A Tulsi Tea Hungary Kft bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a Tulsi Tea Hungary Kft szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak (célok megvalósítása, 3. kérdésre adott válaszban meghatározott célok elérése, tiltó nyilatkozat kézhezvétele) után az Ön személyes adatait töröljük . A Tulsi Tea Hungary Kft bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen - Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk. 

 

15. Jogosult-e a Tulsi Tea Hungary Kft megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

 

Tulsi Tea Hungary Kft fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt. 

16. Hol találhatok további tájékoztatást a Tulsi Tea Hungary Kft weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.

Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Tulsi Tea Hungary Kft jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Tulsi Tea  Hunary Kft. székhelye szerint illetékes Törvényszékhez vagy  lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint  illetékes Törvényszékhez fordulhat. 

Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: üEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ). 

17. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a Tulsi Tea Hungary Kft, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?

Amennyiben további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: Kiss Orsolya 

(2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 45, Telefon: 06 70 600 8946, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

18. A Tulsi Tea Hungary Kft Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?

 

Jelen irányelv alkalmazása során: 

   - „személyes adat”:  az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

   - „adatkezelő”:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

   - „adatkezelés”:  az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

   - „adattovábbítás”:  ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 

„adattörlés”:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 

   - „adatfeldolgozás”:  az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 

   - „adatfeldolgozó”:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződés  alapján  - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi; 

   - „harmadik személy”:  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

   - „

19. FONTOS - Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

 

Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni, hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a Nestlének.

Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait továbbá, hogy ezeket a Nestlé csoporton belüli cégekre részére illetve adott esetben külföldre továbbítsuk a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon. 

Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk ( hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), úgy további személyes adatokra lehet szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a Nestlét az 5. kérdés alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben. 

A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Biatorbágy, 2014.07.24.